AIKIDO- EN KAMPKUNST UDEN VINDERE ELLER TABERE

Aikido er en moderne Budo, som er udviklet fra de traditionelle japanske Budo-former af O-sensei Morihei Ueshiba (1883-1969) Aikidoens bevægelser er harmoniske og ofte cirkulære. Træningen bygger på forståelse af balance, timing, afstandsbedømmelse og ens placering i forhold til angriberen.

Mange af Aikidoens bevægelser bygger på den japanske sværdkunst. Derfor trænes også med bokken (træsværd) og jo (stav). Aikido er en defensiv budo-form. Den defensive indstilling til kamp og fraværet af konkurrencer udgør den største forskel mellem Aikido og andre budo-former.

Aikido ("den harmoniske krafts vej") har historisk sin oprindelse i Daito Ryu Aiki Jutsu, en jujutsu stil grundlagt i Japan i 800-tallet af Prins Sadazumi. Kunsten var forbeholdt klanens samuraier, og blev strengt hemmeligholdt indtil sidste del af forrige århundrede, hvor Sokaku Takeda begyndte at undervise udvalgte personer udenfor familien.

Efterhånden som Ueshiba (grundlægger af Aikido) tilegnede sig flere og flere færdigheder i stridskunst, erkendte han, at meningen med sand kampkunst ikke kunne være at slå modstanderen med brutal kraft, men derimod at opnå total kontrol med sig selv, og således gøre sig fri af en eventuel strid med en angriber. Ud fra denne erkendelse udviklede han en helt ny og defensiv kampkunst, som, skønt trænet i mange år, først officielt fik navnet Aikido i 1941 og i dag dyrkes af tusindvis af udøvere i hele verden.

Aikido består af en lang række låse- og kasteteknikker. Bevægelserne er cirkulære og harmoniske, og bygger på principper fra den japanske fægtekunst, hvorfor også træning med våben, Bokken (træsværd) og Jo (stav) er en vigtig del af aikido-træningen. Den grundlæggende defensive indstilling og fraværet af konkurrence (det at aikido ikke er en sport, med tabere og vindere) er den største forskel mellem Aikido og de fleste andre kendte Budo-former. 
Af samme årsag sker der så at sige heller ingen skader i forbindelse med Aikido-træning. Aikido handler om fred, harmoni og balance, hvilket for de fleste udenforstående højst sandsynligt vil opfattes som et stort paradoks. Hvorledes kan kampkunst harmonere med et fredeligt grundprincip?

Ved at beherske kunsten at træne Aikido, kommer man i besiddelse af en fysisk- og teknisk kunnen og nogle mentale egenskaber, der bevirker, at kamp bliver en unødvendighed for at løse en konflikt. Ved løsning af en konflikt, er det altid vigtigt, at forstå hvad konflikten drejer sig om. Herefter kan man skabe en strategi hvis udgangspunkt er, at modstanderen oplever mulighed for at løse konflikten på en måde, uden at vedkommende taber ansigt.

Aikido bevæger sig altså ikke bare på det fysiske plan, men i høj grad på det mentale. Det handler om at få kontrol over sig selv (den vanskeligste modstander af alle!). Det tjener intet formål at tvinge en anden til at tabe, for den der vinder over en anden i dag, er dømt til selv at blive taber i morgen. 
I Aikido er timing vigtigere en fart og styrke. I stedet for at sætte kraft mod kraft lærer man hvorledes en lille kraft kan styre en stor, i harmoni med naturens enkle og fundamentale love. At trodse naturlovene lader ikke gøre. Denne enkelthed til trods, eller måske netop derfor, er Aikido ikke noget man lærer fra den ene dag til den anden, men er en spændende udfordring som vil lære en mangt og meget om sig selv og sine medmennesker.

Trods den "voldsomme" sammenhæng, ser Aikido elegant ud når den udføres af erfarne. Ofte minder det mere om kraftfuld og dynamisk dans end om kamp. I Aikido forsøger man ikke at tvinge modstanderen til noget som helst. Man lader modstanderen gå i den retning han vil, fører ham på vej, og lader ham ved egne kræfter falde dér, hvor han naturligt vil falde. Derfor kan Aikido udøves af alle, uanset alder, køn og størrelse.

Begyndere: Alle fra 14 år kan være med på holdet som træner én gang pr uge. Dog er kravet, at man følger holdet minimum 3 mdr. hvis man tilmelder sig. Træningen er baseret på at opnå de fornødne færdigheder til at kunne bestå den første graduering (duelighedsprøve)

Øvede: Alle der har opnået de fornødne færdigheder på begynderholdet, kan herefter fortsætte på det øvede hold. Også her gælder, at man følger undervisningen i mindst 3 mdr. hvis man tilmelder sig. Træningen er baseret på at øge færdighederne i Aikido, og kunne bestå yderligere graduering.


01
jul 2024

Sommerferie 2024

Sommerferie 2024
30
jun 2024

SOMMERHOLDPLAN 2024

SOMMERHOLDPLAN
23
feb 2024

Referat af generalforsamlingen 2024

Referat af generalforsamlingen 2024