1. Kontingent, trænings- og medlemskort

Kontingent skal være betalt inden man træner i foreningens lokaler. Dette gælder også for klippekort og engangsbetalende.

For medlemmer af T.V.F gælder det endvidere at man registrerer sit fremmøde ved sit personlige digitale medlemskort som det første, hver gang man fremmøder for, at træne.

Foreningen tilbyder en gratis rundvisning med demonstration af redskaber og træningsprincipper for potentielle medlemmer.

Personer der uden tilladelse eller forudgående aftale træner i foreningen vil blive afkrævet betaling på stedet, og hvis dette krav afvises, blive bortvist på stedet

Medlemmer der uden forudgående aftale medbringer personer som ikke er medlemmer eller har tilladelse til at opholde sig i lokalerne, vil modtage en påtale og i gentagelsestilfælde blive bortvist.

2. Påklædning under træning

Under træning skal medlemmerne være iført træningstøj så som; shorts, T-shirt, træningsdragt eller lignende samt indendørs træningssko. Det er ikke tilladt at træne i sit hverdagstøj/arbejdstøj/udesko.

3. Oprydning

Det påhviler foreningens medlemmer at sørge for at rydde op og lægge tingene på plads under og efter træning.
Vægtstænger, vægtskiver og øvrige remedier hænges eller sættes på plads efter hver enkelt øvelse, så redskabet er klart til brug for de efterfølgende.

4. Forholdsregler under træning

Da træning med vægte kræver en høj grad af koncentration hos udøverne, bedes medlemmerne påse, at de ikke ved støjende eller generende opførsel be­sværliggør andre medlemmers træning. 
Medlemmerne opfordres derimod til altid at være rede til at give andre en hjælpende hånd og foregå et godt eksempel.

Foreningens interessefelt er meget bredt, da vi som medlemmer har udøvere der dyrker varierende former for idræt og motion, og med varierende mål for øje.

Medlemmerne forventes derfor at tage hensyn til denne forskelligartede ind­stilling til træning og bidrage til et klima, som foreningen vil trives under.

5. Ophold i lokalerne før og efter træning

Medlemmerne er velkomne til at opholde sig i foreningens lokaler, så meget de ønsker med hensyntagen til at andre medlemmers træning ikke forstyrres.

Foreningens lokaler er forbeholdt klubbens medlemmer, men gæster er velkomne på betingelse af, at gæsterne primært overholder foreningens generelle ordensregler og ikke er til gene for medlemmerne.

Det er ikke tilladt at bære udendørsfodtøj i klubbens lokaler. Fodtøjet aftages og hensættes i forgangen. Eller det aftages i forgangen og medbringes i omklædningsrummet.

Fodtøjet aftages og hensættes i forgangen. Eller det aftages og medbringes i omklædningsrummet

Børn er velkomne til at følge forældrene mens de træner, hvis de ikke er til gene for de øvrige medlemmer, og hvis de er under konstant opsyn af forældrene. Mindreårige børn må under ingen omstændigheder færdes på egen hånd i foreningens lokaler.

6. Generelt

Medlemmerne opfordres til, også uden for foreningens lokaler, at fremstå som gode repræsentanter for foreningen. T.V.F vil ikke tolerere at medlemmer - i eller udenfor foreningens lokaler - udviser adfærd som er til skade for foreningen og vores medlemmers omdømme i lokalsamfundet.

Foreningens politik i forhold til doping.


01
jul 2024

Sommerferie 2024

Sommerferie 2024
30
jun 2024

SOMMERHOLDPLAN 2024

SOMMERHOLDPLAN
23
feb 2024

Referat af generalforsamlingen 2024

Referat af generalforsamlingen 2024