Dagsorden til den ordinære generalforsamling

 i Thisted Vægttrænings Forening/Studie 7

 Fredag d.17/3-2023  kl. 18.30

 

pkt. 1.                                 Valg af dirigent

Pkt. 2.                                 Formandens beretning

Pkt. 3.                                 Regnskab

Pkt. 4.                                 Indkomne forslag:

-Fra Bestyrelsen:                 Ingen

-Fra medlemmerne:             Ingen   

pkt. 5.                                 Valg af bestyrelse:

-På valg er:   

  • Klaus Brostrøm
  • Bo Hove

pkt. 6.                                 Valg af suppleanter

pkt. 7.                                 Valg af revisor

pkt. 8.                                 Valg af revisorsuppleant

pkt. 9.                                 Valg af udvalg

pkt. 10.                               Eventuelt

 


03
dec 2023

40 års jubilæum

INVITATION: Alle nuværende og tidligere medlemmer, samt enhver anden som måtte have lyst til at kigge forbi er hermed, søndag d. 3. december, inviteret til kaffe og rundstykker kl. 9-11 og "jubilæums…
11
sep 2023

Holdplan 2023 Efterår

02
maj 2023

Vagtplan EEPC 2023 (foreløbig)

EEPC 2023